Kahverengi Kokarca Böceği – Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) böcekleri ile mücadele kapsamında Avustralya Federal Hükümeti tarım bakanlığı güncelleştirilmiş tedbirler almaktadır.

Avustralya ve Yeni Zelanda’ya dünya ülkelerinden yapılan ihracatlarda bmsb ve khapra fümigasyon işlemleri zorunlu tutulmaktadır.

Avustralya hükümetinin uygun gördüğü kapsamda Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ürün göndermek isteyen ihracatçı firmalar bmsb işlemlerini yaptırmak zorundadır.
Yapılması zorunlu bu işlemler; sülfür florür ve metilbromid fümigasyonlarıdır.

Bmsb online firmamıza Avustralya Federal Hükümeti tarafından akredite edilmiştir.
Bmsb onlıne Türkiye’de bu yetkiye sahip sayılı firmadan biridir.